Ny hjemmeside

Velkommen til Rødtangen Hytteforenings nye hjemmesider.

Hjemme siden har dessverre ligget brakk i nesten to år pga kompliserte administrator rettigheter og vanskelig oppdatering.

Styret  har derfor valgt å gå for en ny løsing på hjemmesidene hvor oppdateringer og vedlikehold er enkelt. Vi håper og tror at dette er en god løsning for Rødtangen Hytteforening.

Løsningen er levert av Daldata As, for mer info angående Daldata As se http://www.daldata.no