Kokepåbudet er opphevet!

Melding fra Viva IKS:

Vannprøvene fra Sandungen Vannverk i Hurum påviser ingen bakterier, kokepåbudet er opphevet.
2016-05-19T12:18:15Kokepåbudet er opphevet!