Innkalling til Årsmøte i Rødtangen Hytteforening

Styret inviterer til årsmøte i Rødtangen Hytteforening  torsdag 18. juli 2024 kl. 19:00 på Rødtangen Bedehus.

Se lenker under med:

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et beboermøte for alle medlemmer i hytteforeningen hvor styret vil informere om planene til Asker kommune om kommunalt vann og avløp på Rødtangen og hva styret har foretatt seg i denne saken.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

Hilsen Styret