Høstmelding 2012

Til alle hytteeiere!! 

Styret i Rødtangen hytteforening takker alle for en hyttesesong som nærmere seg slutten.

Vannet stenges søndag 21.10.12
Vann komiteen sørger for at alle kranene til hytten står i riktig stilling når vannet er skrudd av.
Det vil bli informert på hjemmesiden så snart vi vet noe mer om vann/kloakk. Vi minner om at bommene skal være stengt hele dagen nå i vinterhalvåret. De som ønsker ekstra bomnøkler kan kontakte formann Bjørn Lind, han har noen ekstra nøkler som koster 250.-. kr pr stk.
Fartsdumpene er fjernet for i år, de vil bli satt på plass igjen til våren.

Vinterbrøyting av våre veier er besluttet at gjøres på fredager når det har kommet snø, om nødvendig blir det også brøytet på søndag ved snøfall iløpet av helgen.
Hytteeiere som ønsker veien brøytet utenom disse dagene bes kontakte Svein på Holtnes gård for egen avtale, dette betales av den enkelte hytteeier. Svein har telefon nr: 900 81 245

Hurum e verk har gitt beskjed om at de vil montere automatiske strøm målere iløpet av 2013, den enkelte hytteeier vil bli kontaktet.

Dugnad 2013 er bestemt avviklet lørdag 11.05.13 kl. 10-13.
Det vil bli fordugnad lørdag 04.05.13, her trenger vi folk med ryddesag og motorsag.

Generalforsamling 2013 er bestemt lørdag 06.07.13 i bedehuset på Rødtangen.
Frist for innmelding av saker til generalforsamlingen er 15. juni 2013.
Saker sendes Formann Bjørn Lind

Trær som ønskes felt avtales med trefellingskomiteen og merkes med gul spray.
Formann trefelling: Kjetil Aanerød, mob: 974 66 688.

Hilsen Styret i Rødtangen Hytteforening.