Generalforsamling Rødtangen Hytteforening

Vedlagt er papirer til Generalforsamlingen den 06.07.2013

Innkalling til Generalforsamling på Holsmbu Spa, møterommet, lørdag 6.juli 2013 kl 15.00. Vedlagt er innkalling til generalforsamling.

Minner også om at du kan leverer fullmakt til en annet medlem i hytteforeningen dersom du ikke selv kan  delta.

Innkallelse Generalforsamling 2013 
RVV – Orienteringer April 2013

Vel møtt.