Generalforsamling 2012

Dato for Generalforsamling er satt til 7.juli kl.15.00
Egen innkalling vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen.