Vår sommer 2017

Nå er det snart hyttesesong igjen og vannet blir satt på Pamesøndag 9. april. Det taes forbehold om været. Vi ønsker alle en fin vår og sommer 2017 og benytter også anledningen til å ønske dere alle GOD PÅSKE.

Vårmelding 2016

Vi minner om fordugnaden som er nå på lørdag 21.05 kl 10.00. Oppmøte hos Bjørn Lind i Smedåsveien. Hoveddugnad er lørdag 11.06 kl 10.00

Vi ønsker dere alle en flott sommer.

Våren 2016

Vannet er koblet på! Det var noen små lekkasjer etter vinteren, men nå er det endelig vann i kranene på alle hyttene. Styret minner om at hytteeierne selv er ansvarlig for at kranen fra hovedveien inn til hytta må være stengt.

  • Ellers følger viktige datoer:
  • Fordugnad 21.mai
  • Dugnad 11. juni
  • Generalforsamling 9. juli kl. 16.00 på spahotellet

Styret ønsker alle en fin vår og ny hyttesesong.

Sommer 2015

Da er endeling en ny hyttesesong i gang. Viktige datoer i vår/sommer er:
30.mai Fordugnad
6.juni Hoveddugnad
11.juli Generalforsamling på Quality Spa & Resort Holmsbu kl.14.00

Vårmelding  2015 se artikkel under.

Vann våren 2015

Gledelig meldig!
De prøver å sette på vannet onsdag 1.april.

God Påske til dere alle.

Hyttesesong 2014!

Vårmelding er lagt ut, se felt nedenfor.

  • Fordugnad 24. mai kl.10.00 oppmøte nederst i Smedåsveien og Rødtanglia
  • Hoveddugnad 31.mai kl 10.00 oppmøte nederst i Smedåsveien og Rødtanglia
  • Generalforsamling 5. juli kl 15.00 på Holmsbu Spa Hotell

Referat fra generalforsamling 2013 er lagt i arkivet.

Vårmelding 2013

Vi gleder oss til nok en hyttesesong på Rødtangen og håper på mange fine dager i tiden som kommer.

Les vårmeldingen 2013, merk dere dato for dugnaden som er  11. mai og generalforsamling den 6.juli.

RØDTANGEN HYTTEFORENING

Navn Funksjon Adresse Mail Tlf
Bjørn Lind Formann Fjordsvingen 3. leilh, ho201

3400 Lier

bjorn59lind@hotmail.com 90927944
Knut Mælen Sekretær Aumliveien 12

2500Tynset

maelen@fjellnett.no 95907002
Ellen Røyert Kasserer Eikskollen 6A

1346 Østerås

Emg@netlegder.no 46818815
Per Egeberg Styremedlem Sørkedalsveien 9A

0369 Oslo

per.egeberg@dahl.no 911 56 719
Frank Rydland Styremedlem Prestehagveien 14 f-rydl@online.no 92 23 66 20

VÅRMELDINGEN 2013 

Til alle hytteeiere!

Hei og velkommen til en ny sommersesong på Rødtangen.
Vannet vil i utgangspunktet bli påsatt lørdag 27. april.  Vær og temperatur vil avgjøre om dette må utsettes. . Vi vil legge det ut på vår hjemmeside hvis det blir problemer med påsettingen. Vi gjør nok en gang oppmerksom på at det er den enkelte hytteeier har ansvaret for vannledningen fra og med stoppekran til hytte. Vannkomiteen vil i forkant gå over alle kraner så vi unngår vannskader i noen av hyttene. Dette er selvsagt avhengig av |snømengde.

Før påsetting av vannet må det påses at stoppekran og kranene inn til hyttene er stengt. Lufteventilen på kranene til hovedvannledningen stenges. Hendelen som viser om kranen er åpen/stengt må ikke fjernes. Det kan være fare for vannskader dersom disse forholdsreglene ikke følges. Styret minner også om gjeldende forbud mot vanning med slange. Det er i løpet av høsten byttet stoppekraner hos samtlige hytter.

Fjerning av trær/vedlikehold av veier
Styret minner om at alle hytteeiere må kontrollere trær og grener på egen eiendom som kan være i veien for de elektriske ledningene og renovasjonstjenesten. Grener som er nærmere enn ca. 2 meter fra ledningene kan representere en kortslutningsfare. Vi oppfordrer også alle hytteeiere til å tenke på naboene og vurdere felling av trær som kanskje hindrer lys og utsikt. Vi har ofte lett for å fokusere på trær foran egen hytte som hindrer utsikten, men så glemmer vi trærne bak hytta vår som kanskje står i veien for naboene. Kvist og kvast fra egen grunn skal tomteeier selv sørge for å få fjernet/bortkjørt, dette skal ikke gjøres på dugnaden. Dette gjelder like mye i år.

Dugnad – lørdag11 mai
Det blir felles dugnad lørdag 11mai kl 10:00. På generalforsamlingen i 2008 ble det vedtatt at de som ikke deltar på dugnad kan ilegges en tilleggsavgift på kr. 600,-. For eventuelle tilbakemeldinger der medlemmer ikke kan stille på angitt dato, gis det alternative arbeider. Dette vil f. eks være pussing, maling og vedlikehold av bommene, rydding langs veiene, montering av skilt eller annet forefallende arbeid. Arbeid vil bli delt ut av styret ved henvendelse. I år
som i fjor, har vi avtalt med Svein Hansen på Holtnes gård, han vil rydde all kvisten i dagene etter dugnaden. Trær og kvister samles i hauger med alle stammene samme vei, grenene skal være så lange som mulig, helt opp til syv meter. Vi oppfordrer alle til å stille denne dagen for felles nytte og gagn. Fremmøte er ved søppelhuset nederst i Smedåsveien og ved postkassene i Rødtanglia. Styret gjør oppmerksom på at dugnaden er arbeid i fellesarealer,
og henstiller til at arbeid på egen tomt legges til andre tider. Under dugnaden vil vi rydde trær og kvist langs veien, rense grøfter, beise vegger på søppelskur i Rødtanglia.

Det planlegges også en mindre dugnad lørdag 4. mai kl 10:00. Styret ser gjerne at noen av medlemmene som har motorsag deltar denne dag. Vi vil da rydde langs veiene og eventuelt i fellesarealene. De som kunne tenke seg å delta på denne dugnad kan ta kontakt med styret. Styret har i år vedtatt å kjøpe inn en ryddesag og en motorsag så vi kan rydde litt mer av underskogen selv.

Vårrydding/containere
Det blir satt ut 2 containere i helgen 11. til 12. mai for avfall denne våren. Det vil bli satt ut en i Smedåsveien/ Kleiva og en på den store parkeringen midt i Rødtanglia. Ikke kast kvist og annet hageavfall i disse containerne. Det er heller ikke tillatt å kaste farlig avfall, for eksempel maling, i containerne. Skulle de bli fulle henvises det til miljøstasjonen i Holmsbu eller til Follestad.

Renovasjonsordningen
Informasjon om søppeltømming er sendt ut fra RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen) til den enkelte hytteeier. Søppelkassene er forbeholdt husholdningsavfall og papir. Annet hytteavfall, for eksempel materialer og isolasjon etter oppussing, skal ikke kastes i søppelkassene!

Om søppelkassene skulle bli fulle mellom tømmingene må ikke noen form for søppel plasseres på utsiden av kassene eller i søplehusene, men bringes til nærmeste mulige kasse med ledig plass. Alternativt til miljøstasjonen i Holmsbu eller til Follestad.

Det har dessverre vist seg at flere ignorerer dette påbudet hvilket er til stor sjenanse for samtlige hytteeiere. Styret oppfordrer derfor alle til å ta hensyn til felles miljø! «Syndere» må selv ta kostnadene for opprydding. I vinterperioden tømmes kun kassene i søppelskurene i Smedåsveien og Rødtanglia. Dette har ikke skjedd i år heller og ingen faktura er sendt ut. Som vanlig beklager RFD og lover å skjerpe seg.

Innbrudd / Bomnøkler
Styret ber om at de som er så uheldige å oppleve innbrudd på hytter rapportere dette til lensmannen i Hurum så raskt som mulig. Vi ber også om at hytteforeningen får melding om alle innbrudd. Hytteeierne bes spesielt være oppmerksom på lukketidene for bommene (se oppslag om dette).  Nye bomnøkler kan bestilles fra styret.

Det sees på nye bommer med automatåpning, vi vil hente inn priser fra minst to leverandører. Litt av utfordringen er at vi ikke har strøm til bommene.

Generalforsamling
Foreløpig dato for generalforsamling er satt til lørdag 6. juli 2013, kl 1500. Egen innkallelse vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen. Vi henstiller til alle hytteeiere å møte på årets generalforsamling. Viktig informasjon om kommunalt vann og kloakk vil bli en egen sak. Ting skjer på dette område, så møt opp. Møtet vil i år bli holdt på spahotell

Hjemmeside
Vår nye hjemmeside ble plutselig bort, litt grunnet domeneeier. Vi har ikke fått klarhet i hva som er grunnen, får ikke svar på tlf. nr. når vi ringer og mail får vi ikke svar på. Vi bytter har derfor byttet navn til www.rodtangenhytte.no Denne siden er allerede opp og i drift.

Styret ønsker alle en god hyttesesong.