Innkalling til Årsmøte i Rødtangen Hytteforening

Styret inviterer til årsmøte i Rødtangen Hytteforening  torsdag 18. juli 2024 kl. 19:00 på Rødtangen Bedehus.

Se lenker under med:

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et beboermøte for alle medlemmer i hytteforeningen hvor styret vil informere om planene til Asker kommune om kommunalt vann og avløp på Rødtangen og hva styret har foretatt seg i denne saken.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

Hilsen Styret

 

VIKTIG INFORMASJON

  • Vannet ble satt på i dag 15.04.23
  • Dugnad 20 mai nærmere info kommer
  • Årsmøte 12 juli kl.16.00 på Bedehuset.  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sende Bjørn på bjorn59lind@hotmail.com innen 10 juni

Riktig god vår og sommer ønskes dere alle

Hilsen Styret


Rapportering av vannforsyning.

Mange har fått melding fra AltInn ang Registrering av drikkevannsbrønner i Hurum

De som bare har vann via Hytteforeningen trenger ikke gjøre noe, Hytteforeningen tar seg av denne rapportering. De som har eget vann i tillegg til foreningens vannforsyning skal rapportere til Mattilsynet.

Referat fra Årsmøte 2018
Referat Årsmøtet – Rødtangen hytteforening 7. juli 2018

Hilsen Styret